Navigation Menu+

Diensten

 

Dienstenoverzicht

Wij kunnen u van dienst zijn bij alle notariële handelingen.

In onderstaand overzicht vindt u een (niet uitputtende) opsomming van deze werkzaamheden.

Neem voor meer informatie en specifieke vragen contact met ons op.

samenlevingscontract

testament

levenstestament

akte van voogdij

huwelijksvoorwaarden / partnerschapsvoorwaarden

verdelingsakte woning na echtscheiding

verdelingsakte woning na overlijden

verklaring van erfrecht

schenkingsakte

juridische dienstverlening

notariële afwikkeling nalatenschap en

contract op het gebied van het personen- en familierecht.

leveringsakte bestaande woning

leveringsakte nieuwbouw (perceel bouwgrond)

hypotheek bij levering

losse hypotheekakte (oversluiting of 2e hypotheek voor verbouwing)

voorbereiding nieuwbouwprojecten

splitsing in appartementsrechten

royement (doorhaling bij het kadaster van een bestaand hypotheekrecht)

teboekstelling schip

scheepslevering

scheepshypotheek

akte vestiging beperkt recht (erfdienstbaarheid, recht van opstal, erfpacht)

vastgoedcontract

oprichting B.V./N.V./stichting/vereniging

aandelenoverdracht

statutenwijziging

vennootschapscontract